Misyon & Vizyon

misyon_vizyon          Daima İnovasyon, Daima Pratiklik ve Daima Akılcı (DİPA) Çözümler idealleri ile Çalışan Türkalib® bu doğrultuda hizmetler ve ürünler üretmektedir. Ülkemizde üretilmesi mümkün iken alışkanlıklar nedeniyle hala ithal olarak getirilerek iç piyasada satışa sunulan ürünlere ikame olabilecek hatta üstünlük sağlayabilecek kalitede rekabetçi çıktılar üretebilmek için arge ve üretim süreçlerini şekillendirerek bu doğrultuda ve daima dürüstlük üzere çalışmak.

 

Türkalib® Yazılım ve Bilgisayar Teknolojileri, 2016