kalibrasyon nedir

t_cetvel_icon_32x32      Öncelikle “kalibrasyon” kelimesinin genel kabul görmüş tanımına bakalım, “kalibrasyon belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.” Buradan da anlaşılacağı üzere koyu yazılı ve özellikle altı çizili bölümde belirtildiği gibi esasen kalibrasyon hali hazırda zaten bilinen bir ölçek yardımıyla bir başka ölçüm aletinin yada değerin belirlenmesi işidir. Bu bağlamda özel olarak akaryakıt istasyonlarındaki tanklar için kalibrasyonu tanımlamak istersek, “doğruluğu bilinen bir ölçek yardımıyla tanktaki ürünün seviyesine karşılık gelen hacim (lt) değerini belirlemek işidir” diyebiliriz. Bu bağlamda bakıldığında akaryakıt tank kalibrasyon işleminin aslında düşük maliyet ve sıfır risk ile yapılabilecek bir işlem olduğunu görmekteyiz. İşte Türkalib ‘in çıkış noktası ve yaptığı işlem budur, detaylar için lütfen tıklayınız…

turkalib_yeni_logo_hizli_guvenli
tank kalibrasyon cetveli,kalibrasyon,akaryakıt cetveli,kalibrasyon cetveli,türkalib tank kalibrasyon cetveli,en güvenli kalibrasyon,en hesaplı kalibrasyon